Bielik - dofinansowania na magazyn energii

Bielik - dofinansowania na magazyn energii

Długo wyczekiwane, ale już są. Pierwsze dofinansowania do instalacji i budowy przemysłowych magazynów energii. Pogram jest skierowany do przedsiębiorstw i jednostek samorządu lokalnego. Program Bielik jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osiągnięcie tych celów jest możliwe jedynie z wykorzystaniem magazynu energii.

Co obejmuje dofinansowanie?
Program obejmuje dofinansowanie zadań polegających na:

  • budowie lub instalacji magazynów energii elektrycznej, chłodu, ciepła, biogazu, biometanu lub wodoru (zadanie obligatoryjne);
  • budowie lub rozbudowie instalacji OZE (PV lub elektrownia wiatrowa) współpracującej z magazynem energii (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
  • budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury sieciowej (elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej) zapewniającej połączenie magazynu z budowanymi lub istniejącymi instalacjami wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych lub siecią elektroenergetyczną bądź ciepłowniczą (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
  • budowie stacji kondycjonowania biogazu (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
  • budowie systemu monitoringu i zarządzania energią łączącego pracę magazynu z odbiornikami, źródłami produkującymi energię oraz infrastrukturą sieciową (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym).

Forma dofinansowania

WFOŚiGW przewiduje dwie formy wsparcia w zależności od wyboru beneficjenta:

  1. Pożyczka preferencyjna ze stałym oprocentowaniem 3% (nieumarzalna);
  2. Pożyczka na warunkach rynkowych (z umorzeniem do 10% kapitału, nie więcej niż 750.000 zł).

Sposób składania wniosków
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,  za pośrednictwem poczty 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Dobór magazynu energii

Najistotniejszym elementem oprócz złożenia wniosku o dofinansowanie jest odpowiedni dobór magazynu energii do potrzeb przedsiębiorstwa lub jednostki samorządowej. Poprawnie dobrany magazyn energii z jednej strony pozwoli na efektywny i szybki zwrot inwestycji, a z drugiej strony znacznie zwiększy szansę na uzyskanie dotacji.

 

Magazyn energii Energate jest dobierany przez specjalistów Elmech-ASE na podstawie:

  • wypełnionego formularza doboru Energate,
  • 15-minutowych lub 1-godzinnych wykresów zużycia energii,
  • planowanej lub historycznej produkcji OZE zainstalowanych w obiekcie.

 

Te dane pozwalają odpowiednio dobrać magazyn energii oraz sporządzić raport przedstawiający czas zwrotu inwestycji z uwzględnieniem wielu aspektów zewnętrznych w tym finansowania zewnętrznego lub zmieniających się cen energii elektrycznej.

 

Potrzebne linki:

1. Podstawowe informacje

2. Wnioski i dokumenty

3. Formularz doboru Energate

Kategorie
Archiwum
powrót do listy artkułów