Magazyn energii Energate gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Magazyn energii Energate gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Zapewnienie i ciągłość dostaw energii elektrycznej to podstawowa rola systemu elektroenergetycznego jako części infrastruktury krytycznej państwa. Bez jego poprawnego działania paraliżowi może ulec część lub cała gospodarka. Dywersyfikacja źródeł energii założona w strategii bezpieczeństwa RP wpływa na szybki rozwój OZE w kraju. Jednak, aby zapewnić całemu systemowi płynność i stabilność potrzebuje on integratora, którym są magazyny energii Energate pozwalające zarządzać energią, wspierają sieci przesyłowe oraz budują niezależność energetyczną obiektów i instytucji infrastruktury krytycznej.

Jeszcze 10 lat temu eksperci i analitycy wypowiadający się na temat polityki bezpieczeństwa energetycznego RP mówili częściej o niebezpieczeństwie energetycznym kraju niż o płynności działania systemu. Dzisiaj ta sytuacja wygląda znacznie lepiej, dzięki dywersyfikacji źródeł energii i rozwojowi OZE. Obu procesom powinna towarzyszyć modernizacja sieci przesyłowych, które jest droga i czasochłonna. Raport EY i PKEE wskazuje, że polska sieć przesyłowa potrzebuje inwestycji rzędu 25 mld €, aby sprostała wymaganiom szeroko rozwiniętych odnawialnych źródeł energii.

Stabilne zasilanie

Występujące przerwy w dostawie energii pokazują, że nawet bez sytuacji kryzysowych takich jak wojna, polski system energetyczny potrafi zaliczać wpadki. Miarą bezpieczeństwa tego systemu jest zapewnienie zdolności do poprawnego działania infrastruktury krytycznej państwa. Ta z kolei, stanowi o bezpieczeństwie w jego szerokim zakresie jego pojmowania.

W domach lub przedsiębiorstwach przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub awarii rolę źródła energii zazwyczaj pełnią systemy zasilania gwarantowanego, jednak najczęściej pozwalają one podtrzymać pracę pojedynczych urządzeń lub niewielkich obwodów urządzeń odbiorczych na krótki czas. Jednak ich zdolności są ograniczone niską pojemnością baterii, a w przypadku większej awarii praca instytucji lub obiektu jest zatrzymana.

Patrząc na problem z szerszej perspektywy zazwyczaj w okolicy okresu wakacyjnego, grudnia i stycznia w mediach często pojawia się pytanie „Czy Polska stoi przed widmem blackout’u?”. W tym roku taka sytuacja zaskoczyła polską energetykę 25 września, kiedy PSE wydało komunikat o stanu zagrożenia rynku mocy, czyli groźbą przerwy w dostawie energii na masową skalę.

W takich sytuacjach rozwiązaniem jest magazyn energii, który może zapewnić dostawę energii do tysięcy domów i firm, jednocześnie ratując system. Produkowane przez Elmech magazyny energii są dostosowane do tego, aby w takich sytuacjach reagować bezprzerwowo, czyli tak, że odbiorca energii nawet nie zauważy zmiany źródła zasilania.

Wielka Brytania przykładem

W 2019 roku w Wielkiej Brytanii miał miejsce największy w historii blackout na skutek utraty 1,3 GW mocy w systemie doprowadził do utraty zasilania ok. miliona odbiorców. Pierwszym podjętym działaniem mającym na celu przywrócenie dostaw energii, było uruchomienie magazyny bateryjne takie jak Energate o mocy 475 MW, co pokryło 30% strat. Natychmiastowe dostarczenie energii do sieci w znaczny sposób ograniczyło skutki awarii.

Tutaj należy podkreślić, że Wielka Brytania zaczęła implementować magazyny energii do swojego systemu elektroenergetycznego już w 2014 roku, a ostatnio uruchomiła gigamagazyn o mocy 100 MW i pojemności 100 MWh, żeby chronić się zimową groźbą blackout’u na szeroką skalę.

Polska powinna brać przykład z Wielkiej Brytanii i czerpać z jej doświadczeń. Brytyjska sieć przesyłowa jest w dużo lepszym stanie niż polska, a instalacja magazynów energii odbywa się tam na szeroką skalę.

Odciążyć przeciążone sieci przesyłowe

W ciągu ostatnich lat boom fotowoltaiczny i szybki rozwój OZE ma znaczny udział w polityce dywersyfikacji źródeł energii. Jak czas pokazał, niestety nie wszyscy, a przynajmniej nie wszystko było przygotowane na tak duży wzrost oddawanej energii do sieci przez prosumentów. Dotyczy głównie sieci przesyłowych, które są „zapychane” energią z dwóch stron zarówno dystrybutora, jak i prosumenta. Ta sytuacja powoduje awarie sieci i częste wyłączenia instalacji prosumentów ze względu na zbyt wysokie napięcie.

Zastosowanie magazynów energii jako integratorów systemu przesyłowego pomiędzy prosumentami, a producentami energii wpłynęłoby pozytywnie na stan sieci i stwarzałaby dogodna sytuację dla obu stron. Producent/operator uniknąłby kosztów z tytułu naprawy usterek i zapewnił ciągłość dostaw energii, z kolei prosument mógłby się cieszyć stałą produkcją energii oraz wykorzystaniem jej 100% możliwości.

W ten sposób możliwe jest zmaksymalizowanie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, a także pokonanie problemu niskich mocy przyłączeniowych dla farm fotowoltaicznych i wiatrakowych. Sprawna symbioza pomiędzy OZE i sieciami przesyłowymi jest również niezbędna w zapewnieniu stabilności energetycznej państwa, a istotna w tym rola magazynów energii.

Z takiego założenia wyszły władze stanowe Kalifornii, które zobligowały producentów energii OZE do budowania magazynów energii przy elektrowniach w celu stabilizacji produkcji. Sieci energetyczne, nawet te najnowocześniejsze mają swoje ograniczenia, dlatego regulacja parametrów jakościowych energii jest niezwykle ważna dla działania całego systemu.

Magazyny energii Energate są dostosowane do pełnienia funkcji stabilizatora sieci i poprawy jakości energii elektrycznej w tym kompensacji mocy biernej, filtracja wyższych harmonicznych i symetryzacji napięcia faz.

 

Kategorie
Archiwum
powrót do listy artkułów