Magazyn energii optymalizuje koszty energii w przedsiębiorstwach

Jaka jest różnica kosztów dostawy energii do przedsiębiorstwa o mocy umownej 500 kW bez magazynu energii i z magazynem energii o mocy 250 kW i pojemności 1000 kWh? Analiza Elmech-ASE wykazała roczne oszczędności w kosztach dostawy energii na poziomie 650 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym dwuzmianowo i 740 tys. zł. w przedsiębiorstwie pracującym trzyzmianowo.

Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania, zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w całym przemyśle – to truizm. Bardziej złożoną kwestią jest już fakt, że w gospodarstwach domowych koszty dostarczanej energii są regulowane przez Prezesa URE, a w przemyśle obowiązuje wolny rynek i ceny energii elektrycznej kształtowane są przez elektrownie i spółki obrotu.

Taka sytuacja w obecnych warunkach niepewności gospodarczej i geopolitycznej sprawia, że zagrożona jest rentowność w działalności wielu przedsiębiorstw. W przemyśle koszty energii mają olbrzymi wpływ na finalną cenę wytworzonego produktu i przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o energochłonnej produkcji.

Dziesięciokrotny wzrost kosztów energii

W procesie transformacji energetycznej, jak i w wyniku sytuacji geopolitycznej, w ostatnich latach koszty dostarczanej energii do przemysłu wzrosły dziesięciokrotnie. Na koszt dostawy energii składają się opłaty za usługi dystrybucyjne i energię elektryczną. Ceny usług dystrybucyjnych wynikają z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czy też Operatora Systemu Przesyłowego. Stawki taryfowe są konsekwencją kosztów uzasadnionych, jakie ponoszą operatorzy i są one zatwierdzane Przez Prezesa URE.

Jesteśmy w sytuacji na rynku, gdzie stawki dystrybucyjne wzrosły o ok. 5% w stosunku do roku ubiegłego. Efekt tej zmiany, na podstawie taryfy Energa Operator SA, w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych B23 przedstawia tabela nr 1.

Stawki dystrybucyjne [zł/MWh]

Wzrost [%]

Rok

2021

2022

2022/21

W szczycie przedpołudniowym

53,43

55,99

4,8

W szczycie popołudniowym

65,72

68,94

4,9

W pozostałych godzinach doby

23,65

24,79

4,9

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/miesiąc]

15,17

16,02

5,6

         

Tabela nr 1. Koszty dostaw energii, na podstawie taryfy Energa Operator SA, w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych B23. Źródło: Energa.

Na stawkach dystrybucyjnych jednak nie kończą się obciążenia dla przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że koszy zakupu energii wzrosły o prawie 500% w stosunku do roku ubiegłego. Fakt ten stawia pod znakiem zapytania konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, nie tylko na rynku krajowym, ale i w obrocie międzynarodowym. Ogranicza to również możliwości nabywcze polskich klientów.

Koszty zakupu energii, na podstawie standardowego cennika Energa Obrót SA w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych A23 i B23, przedstawia tabela nr 2.

Ceny energii [zł/MWh]

Wzrost [%]

Rok

2021

2022

2022/21

W szczycie przedpołudniowym

524

2521

331,1

W szczycie popołudniowym

589

3423

481,2

W pozostałych godzinach doby

379

1955

415,8

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej, na podstawie standardowego cennika Energa Obrót SA w latach 2021 i 2022, w grupie taryfowejB23. Źródło: Energa.

Tak drastyczny wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu cen energii na rynkach energii.

Magazyny energii są dziś niezbędne

W związku z galopującymi cenami energii warto – choćby nawet częściowo – uniezależnić się od przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności od sprzedawców energii. Wbrew pozorom firmy mają całkiem spory wachlarz rozwiązań w tej kwestii. Jednym ze sposobów na energetyczną niezależność mogą być magazyny energii oraz właściwe systemy zarządzania energią.

Właściwie dobrany magazyn energii (np. magazyny Energate polskiego producenta Elmech-ASE) pozwoli na ograniczenie kosztów dostarczanej energii poprzez:

  1. zakup energii w godzinach o najniższych cenach i użytkowanie jej w godzinach szczytowych – najdroższych. Różnica cen za 1 MWh w godzinach szczytowych i pozaszczytowych jest bardzo wysoka. Miedzy szczytem przedpołudniowym a godzinami pozaszczytowymi wynosi 566 zł, a w stosunku do szczytu popołudniowego to aż 1468 zł. Warto więc zakupić energię w godzinach pozaszczytowych i wykorzystać ją w godzinach szczytowych.
  2. Ograniczenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej.
  1. Ograniczenie opłat wynikających ze stawki sieciowej. Dokonując zakupu energii w okresach naszego zmniejszonego zapotrzebowania i jej zmagazynowaniu, możemy wykorzystać ją w godzinach naszego obciążenia szczytowego.
  2. Możliwość ograniczenia zapotrzebowania na moc pobieraną z sieci energetycznej i tym samym moc zamawianą na każdy miesiąc w roku, za którą opłata w taryfie B23 wynosi 16,02 zł za każdy kW.
  3. Ograniczenie opłat wynikających ze stawki mocowej. Opłatę mocową płacimy za każdą pobraną kWh, ale tylko w godzinach od 7.00 do godziny 21.59 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kupując energię w godzinach od 22.00 do 7.00 i magazynując  do wykorzystania w godzinach szczytowych, nie tylko nie płacimy opłaty mocowej od tej ilości ale również możemy zmienić profil zakupu energii i zmniejszyć koszt tej opłaty dla całej energii w godzinach od 7 do 22 ze stawki 102,6 zł/MWh do ok 17zł.

Konkretne wyliczenia – „z” i „bez” magazynu energii

Bazując na cenniku standardowym Energa Obrót SA i taryfie Energa Operator SA przeprowadzono analizę kosztów dostawy energii do przedsiębiorstwa o mocy umownej 500 kW bez magazynu energii i z magazynem energii o mocy 250 kW i pojemności 1000 kWh. Analiza wykazała oszczędności w kosztach dostawy energii na poziomie 650 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym dwuzmianowo i 740 tys. zł. w przedsiębiorstwie pracującym trzyzmianowo rocznie. Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu 7 lat lub szybciej, w zależności od ceny magazynu i galopujących kosztów energii. Należy wziąć również pod uwagę, że do analizy przyjęto ceny energii z okresu letniego. Jakie będą w okresie zimowym? Należy szacować, że nie niższe. Będzie mniej energii z instalacji PV, ale więcej z siłowni wiatrowych, zatem będzie więcej energii w porze nocnej, tj. porze niskich cen i zakup energii w nocy może być jeszcze bardziej opłacalny – wylicza Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes Zarządu PSME, członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki.

W sytuacji dynamicznie rosnących kosztów energii jedynym rozsądnym rozwiązaniem i zabezpieczeniem przed niestabilnością i nieprzewidywalnością jest zastosowanie magazynów energii wspieranych przez odnawialne źródła, tj. instalacje fotowoltaiczne. Magazyny energii mogą w pełni wykorzystać ich moce produkcyjne i złagodzić skutki rosnących cen. Dodatkowo magazyny energii stabilizują parametry i poprawiają jakość energii elektrycznej – dodaje Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu firmy Elmech-ASE. 

Kategorie
Archiwum
powrót do listy artkułów