Magazyn energii w spółdzielni energetycznej zapewni oszczędności

Ilość energii pobranej z sieci przez spółdzielnię energetyczną, tj. energię zbilansowaną wektorowo dla energii pobranej i wytworzonej dla każdej godziny w roku, wyniesie 11.596 MWh. Ilość energii oddanej do sieci przez spółdzielnię energetyczną, tj. energii zbilansowanej wektorowo dla energii pobranej i wytworzonej dla każdej godziny w roku, wyniesie 3.530 MWh. Spółdzielnia będzie mogła w ciągu roku odebrać 60% wprowadzonej energii do sieci, nie ponosząc opłat dystrybucyjnych zależnych od ilości pobranej energii. Opłatę tę poniesie sprzedawca, korzystając z wartości zatrzymanych 40% wprowadzonej do sieci energii, za którą należy wnieść opłaty dystrybucyjne.

Zatem spółdzielnia poniesie koszty dostaw energii, na które składają koszty zakupu energii niezbilansowanej pobranej przez odbiorców, pomniejszonej o 60% odebranej energii niezbilansowanej, wprowadzonej do sieci. Spółdzielnia poniesie również koszy usług dystrybucyjnych z tego tytułu.

Koszty te wyniosą:

  • Koszty zakupu energii wyniosą 10.404 tys. zł;
  • Koszty zakupu usług dystrybucyjnych wyniosą 6.458 tys. zł.

Zatem roczne koszty dostaw energii do członków spółdzielni będą wynosiły 16.862 tys. zł. Wynagrodzenie wytwórców może wzrosnąć nawet do 13.370 tys. zł, w zależności od zasad rozliczeń w spółdzielni.

Magazyn energii pomoże w zbilansowaniu

Powyższy przykład pokazuje, że w wyniku niezbilansowania i pozostawienia u sprzedawcy 40% energii spółdzielnia musi zakupić tę energię dla odbiorców po cenach rynkowych. Jeśli zbilansowanie byłoby całkowite spółdzielnia korzystałaby tylko z własnej energii i nie ponosiła kosztów usług dystrybucyjnych. Można to osiągnąć dobierając odbiorców czy wytwórców z możliwościami regulacyjnymi. Innym sposobem jest zainstalowanie magazynu energii. Takimi magazynami mogą być bojlery elektryczne ciepłej wody lub zbiorniki gazu przy biogazowniach. Innym rozwiązaniem mogą być magazyny bateryjne. W spółdzielni z przykładu dobrano magazyn energii o mocy 2 MW i pojemności 8 MWh. Wielkość tą dobrano również ze względu na możliwość dofinansowania inwestycji z Rynku Mocy, ponieważ rynek energii w Polsce jest dwutowarowy. Kontraktować możemy obrót energią a także rezerwy mocy, zakładając pracę magazynu energii przez 17 lat.

Przy rocznej oszczędności 2.849 tys. zł i koszcie budowy magazynu 20.800 tys. zł okres zwrotu inwestycji wyniesie 7,3 lata. Natomiast jeśli spółdzielnia energetyczna wygra aukcje rynku mocy inwestycja zwróci się w okresie 5,7 lat. Okres zwrotu policzony został przy cenie dostarczanej energii w roku 2023 na poziomie 800 zł/MWh, tj. cenie ograniczonej w sposób sztuczny przez regulację ustawową , chroniącą małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponieważ ta regulacja w latach następnych nie będzie obowiązywała i ceny energii zostaną uwolnione, odbiorcy już otrzymują propozycje dostaw w cenie 1200-1400 zł/MWh. Przyjmując cenę sprzedaży energii na poziomie 1200 zł/MWh okres zwrotu z inwestycji związanej z magazynem energii wyniesie odpowiednio 5,6 lat i 4,6 lat w przypadku świadczenia usług na Rynku Mocy. Dodatkowo magazyn energii taki jak ENERGATE od ELMECH_ASE pozwoli na zarządzanie przepływami energii z sieci co pozwoli na jeszcze większe zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych.

Im bardziej zostanie zbilansowana w danym momencie ilość wytwarzanej energii z jej odbiorem, tym efekty ekonomiczne będą większe. Przy pełnym zbilansowaniu sieć dystrybucyjna będzie tylko zapewniać ciągłość dostaw energii i zabezpieczać wewnętrzną gospodarkę energetyczną.

 

Kategorie
Archiwum
powrót do listy artkułów